QQQQQ
pic pic pic
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Tisztelt Szülők!

Kérjük, hogy ha lehetőségük van rá, támogassák iskolánk Sorskérdés Alapítványát adójuk 1%-ával.

Adószám: 19020178-1-42

Felajánlását köszönjük!

Bemutatkozás

A Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Budapest, XIV. Álmos vezér útja 46.) 40 éves múltra visszatekintő intézmény, mely speciális tantervvel működő gyermek- és emberközpontú nevelőiskolának vallja magát. Pedagógiai programunk legfőbb célkitűzése a képességfejlesztésen túl a komplex személyiségfejlesztés, az, hogy minden gyermek ki tudja bontakoztatni saját képességeit, sikerélményhez jusson. Sokszínű, az egyéni haladási ütemet figyelembe vevő pedagógiai módszereink, valamint a szakembereink által nyújtott speciális terápiák (mozgásterápiák, logopédiai terápiák, művészetterápia, zeneterápia, kognitív terápiák, állatasszisztált terápiák) mind-mind hozzájárulnak a fent említett célok eléréséhez.

Osztályaink létszáma – iskolánk jellegéből adódóan – alacsony, átlagosan 8-10 fő, tantermeink viszonylag kicsik, de ötletes dekorációkkal, és az oktatásban nélkülözhetetlen szemléltető eszközökkel igyekszünk barátságos, meghitt légkört teremteni. Az épület átriumos kialakítású, a folyosókat a belső udvarunkra néző ablakok veszik körül, így azok folyamatosan napfényesek, világosak. A tantermek is két oldalról kapnak fényt, a mesterséges fényforrások használata minimális. Több olyan kis termünk is van, amit egyéni fejlesztésre használunk. Ezek felszereltsége – pályázatainknak köszönhetően- minden igényt kielégítenek. IKT termünkben interaktív tábla teszi lehetővé a legkorszerűbb oktatási módszerek alkalmazását. Fontos megemlíteni, hogy mára már 3 olyan felszerelt termünk is van, ahol különböző mozgásterápiát folytatunk.

Jelenlegi profilunk

2005. július 1-jével megtörtént az átalakulás, melynek törvényi hátterét az 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 33.§ (12.) bekezdése adta. Alapító okiratunk szerint is ekkor váltunk többcélú intézménnyé, és nevünk ekkor lett a ma is használt Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.

2 intézményegység működik:

1. 106 tanulásban akadályozott gyermek szegregált oktatását/nevelését biztosító óvodai és iskolai részlegünk 1.osztálytól 8. osztályig évfolyamonként egy-egy tanulócsoporttal, valamint egy szegregált autista óvodai és két szegregált autista iskolai csoporttal működik.

Iskolai részlegünk 4 munkaközössége: fejlesztő-, osztályfőnöki-, humán-, és reál munkaközösség. A munkaközösségek közti folyamatos együttműködés a projektpedagógia elterjedésének köszönhetően egyre intenzívebb.

2016. nyarán engedélyt kaptunk egy új iskolai csoport indítására ép intellektussal rendelkező autizmussal élő alsó tagozatos gyermekek részére. Ennek a csoportnak a szervezése folyamatosan zajlik.

2. A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók integrált nevelését/oktatását ellátó utazó tanári intézményegységünk jelenleg több, mint 350 gyermeket lát el, ez a szám azonban szinte állandóan változik. E rendkívül dinamikus fejlődésnek köszönhető, hogy míg 2005-ben 2 utazó gyógypedagógusunk volt, addig mára ez a létszám 20 főre ugrott.

Személyi feltételeink kivételesen jónak mondhatók: valamennyien szakképzett gyógypedagógusok vagyunk, asszisztenseink is felsőfokú képzettséggel rendelkeznek.

Sokat tettünk, teszünk az inkluzív pedagógiai környezet létrejöttéért, a másság elfogadásáért, a társadalmi esélyegyenlőség megteremtéséért. Az elmúlt évek során gyakran szerveztünk olyan táncházakat, kézműves foglalkozásokat, vetélkedőket, projectnapokat, ahová meghívtuk a többségi általános iskolák tanulóit is. Idei tanévünk egyik kiemelt célja, hogy ezeket a hagyományokat felélesszük, mivel tudjuk, hogy az itt megélt közös élmények meghatározó jelentőséggel bírnak valamennyi résztvevő számára. E törekvésünk a tanárok szemléletváltására is kiterjed, igazi áttörést a sok éve folyó együttműködés, valamint az igazi csapatmunka hoz.

Mindent megteszünk azért, hogy a szülőket bevonjuk az iskola mindennapi életébe. Szintén kiemelt célunk, a korábban már jól működő Szülőklubunk újraindítása, nyitott rendezvényeinkkel és szakmai fórumainkkal, eszközbörzéinkkel szeretnénk lehetőséget adni a szülőknek arra, hogy aktív résztvevői és formálói legyenek intézményünk életének.

Jó gyakorlataink:
  • Integrált rendezvényeink, versenyeink: kerületi SNI szavalóverseny, SNI népdalverseny
  • Ambulanciák indítása: mozgásterápia, logopédia, autista ambulancia, ADHD ambulancia
  • Terápiáink: zeneterápia, művészetterápia, logopédia
  • Állatasszisztált foglalkozások tanórákba építve
  • Együttműködés az Önkéntes Központ Alapítvánnyal
  • Főiskola hallgatók számára gyakorlóterepet biztosítása
  • Tanóráinkon IKT eszközök alkalmazása
  • Szakmai fórumokat szervezése a többségi intézmények pedagógusai számára
Intézményi dokumentumok:
A weboldalt üzemelteti: www.coldlight.hu; weblapkészítés, rendszergazda és egyéb informatikai szolgáltatás
Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak a Cold Light Technologies, és a Zuglói Benedek Elek EGYMI hozzájárulásával lehetséges. Copyright 2014-. Cold Light Technologies. Minden jog fenntartva!