QQQQQ
pic pic pic
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Beszédészlelést fejlesztő program

A beszédészlelési és beszédmegértési folyamat komplex vizsgálatának módszerét a GMP diagnosztikát és a hozzá kapcsolódó fejlesztő eljárást dr. Gósy Mária és munkatársai fejlesztették ki az 1980-as évek végén.

A vizsgálati módszer kidolgozásával lehetőség nyílt a dekódolási zavarok tipizálására, előjelzésére, korai felismerésére, következmények megfogalmazására, ezzel egyidejűleg a fejlesztés irányának meghatározására.


A zavar helye szerint megkülönböztetünk beszédészlelési, beszédmegértési, emlékezeti zavarokat és a vezérlés zavarát. Az egyes szintek működési zavarát tekintve megjelenhetnek az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai szintek zavarai.


A fogalmak magyarázata

Beszédészlelés: az a készség, amely lehetővé teszi, hogy megértsük, felfogjuk a beszédhangokat (pl.: a,ó v. s,m), a beszédhangok kapcsolódásait (ge, hí, mu), a beszédhangok sorozatait (pl.: zsuta, vánó) és az elhangzásuk sorrendjében ismételni is tudjuk.


Beszédmegértés: az elhangzó szavak, szókapcsolatok, mondatok, mondatsorozatok jelentésének, tartalmának megértése.

Azért fontos ezeknek a folyamatoknak, készségeknek a jó szintű működése, mert ha elmaradás van, a probléma átalakulhat következményes tanulási zavarrá.

A terápiás program elsősorban a beszédészlelési és a beszédmegértési folyamatok működésének javítására, normalizálására irányul, megakadályozva a későbbi tanulási nehézség kialakulását.

A beszédészlelés fejlesztésének célja, hogy a gyermek beszédészlelésének szintje megfeleljen az életkorától elvárt szintnek. A fejlesztés egyénileg, kiscsoportos formában is alkalmazható, a fejlesztéseket a szokásos fejlesztési menetbe érdemes beépíteni és minden alkalommal néhány percen át gyakorolni. A hatékonyság és a folyamatosság érdekében a szülő bevonása megteremtheti az otthoni környezetben történő megsegítést is. A gyakorlatok közt helyet kapnak a szavak, szókapcsolatok, hangsorok ismétlése, keresése; szóismétlések, szógyűjtések; hangutánzás, hangkeresés, hangidőtartamok felismerése; zöngésség azonosítás; memóriafejlesztés és a szegmentálás játékos feladatai.

A beszédmegértés fejlesztése különböző területekre terjed ki, a fejlődés sok esetben nehezen észrevehető. A fejlesztés kommunikációs helyzetekben történő spontán beszélgetés közben, szókincsfejlesztéssel, visszamondatással, értésellenőrzéssel történik.

A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése a megkésett beszédfejlődés esetén kiemelt jelentőséggel bír.

A korai életszakaszban történő fejlesztés az élet hangjainak felismertetésére, gyakoroltatására irányul. A hangutánzás, a beszélgetés, a képfelismerés, megnevezés, a cselekvés felismerése- megnevezése, a szóismétlés, a szóelőhívás, a hangutánzás és a mondatismétlés egyaránt helyet kap a mondókákkal, versikékkel, énekléssel játékossá tett fejlesztő programban.

 • pic
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
A weboldalt üzemelteti: www.coldlight.hu; weblapkészítés, rendszergazda és egyéb informatikai szolgáltatás
Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak a Cold Light Technologies, és a Zuglói Benedek Elek EGYMI hozzájárulásával lehetséges. Copyright 2014-. Cold Light Technologies. Minden jog fenntartva!