QQQQQ
pic pic pic
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Diszkalkulia terápia

A pedagógiai szakirodalom megkülönböztet elsődlegesen, a központi idegrendszer sérülésből adódó, és másodlagosan kialakuló számolási zavarokat, melyek pszichikai reakcióként keletkeznek, egyfajta, a számolással összefüggő stresszhelyzet eredményeként.

Megállapítható tehát, hogy valamely idegrendszeri sérülés vagy fejlődési eltérés kialakulása állhat az idegrendszeri diszfunkció hátterében, melynek következtében az érzékelés – észlelés folyamata sérül.

Andreas Heyer véleménye szerint a számolásban gyenge gyermekek többségénél érzékelési zavarokat figyelhetünk meg. A számolási képesség zavar gyakran jár együtt olvasási és írási zavarokkal is.


Az akusztikus észlelés zavara a számnevek tévesztését, a látási észlelés zavara pedig a számjegyek keveredését okozhatja a gyermek teljesítményében.

A téri, síkbeli tájékozódás zavara során az írott nagy E betű keveredhet a 3-as számjeggyel, valamint hibás lehet a számok és műveletek elhelyezése a négyzethálós füzetbe.

Jellemző a tanulási zavarral küzdő gyermekek nagymozgási egyenetlensége, finommotorika gyengesége.

Vizsgálatok alapján megfigyelhető, hogy amíg az olvasás gyengesége nem mindig velejárója a diszkalkuliának, addig az íráskészség deficitje minden esetben jellemző.

A mozgás – beszédkoordináció fejletlensége a megszámlálás és a szótagolás nehezítettségében jelenik meg. Laterális dominanciájuk fejletlen, figyelmük szétszórt, rövid idejű koncentrációs képességgel.

A gyermekek többségénél a rövid és hosszú távú emlékezet is fejlesztésre szorul, ilyen esetekben jellemzően nehezített műveletvégzéskor a maradék megtartása. A szimultán (után mondó) emlékezet gyengeségekor a gyermek képtelen számokat felidézni, sorrendiséget megtartani.

Gondolkodásukra deficites működés a jellemző, nehezített a fogalmak kialakulása, szimbólumok felismerése, azonosítása, az egész absztrahálás folyamata. Az analógiás gondolkodás sérülésekor nehezített a szabályalkotás. A diszkalkuliás tüneteket súlyosbíthatják a környezeti tényezők, melyek másodlagos pszichés tüneteket alakítanak ki.

A speciális diszkalkulia foglalkozások alapelveként jelenik meg a részletes orvosi, pszichológiai vizsgálatokra való támaszkodás, az anamnézis figyelembevételével történik meg a terápiás folyamat megtervezése, melyben a team – munka végig jelen van. Szoros kapcsolatot szükséges tartani az érintett gyermek tanárával, szüleivel a hatékonyság érdekében. A terápia mellett szükség van az otthoni és az iskolai folyamatos gyakorlásra, korrepetálásra is.

A terápia célja a matematika tanulásához szükséges biztos alapok megteremtése, a megfelelő képességek fejlesztése, jártasságok készségek kialakítása, jól begyakorolt eszközrendszer kialakítása, valamint a gyermek belső feltételeinek megteremtése az eredményességhez. A terápia kiindulópontja a gyermek aktuális tudásszintje, begyakorolt jártasságaira, képességeire épül a terápiás folyamat, betartva a fokozatosság elvét.

A terápia általános, a pedagógiai gyakorlatban használatos módszereket használ, kiegészülve speciális módszerekkel és eszközökkel. A hatékonyság az állandó gyakorlásra alapozott, lényeges az absztrahálás folyamatának segítése, cselekvésben végrehajtott műveletek interiorizálása közben. A matematikai fogalmak és a velük végzett manipuláció absztrahálási folyamata a saját testen, térben, majd síkban történik tárgyakkal, modellekkel cselekedtetve, majd rajzban, végül cselekedtetés nélkül történik meg. A darabszám kialakítása sokoldalú megerősítéssel segítve történik, a tanult mennyiség folyamatos gyakorlásával. A terápia további feladata a matematikai fogalmak, szimbólum- és jelrendszer, szabályrendszer beépítése a gyermek aktív gondolkodási műveleteibe. A terápia alapelve közé tartozik a kialakított fogalmak állandó gyakorlással való megerősítése. A diszkalkulia foglalkozások feladatai az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd fejlesztésén túl a térben és síkban való tájékozódás segítése, a számmal, darabszámmal kapcsolatos fogalmak kialakítása, az alapműveletek fogalmi kialakítása, szöveges feladatok megoldása, nevelési feladatokkal egybevetve.

A terápia utógondozással, egy tanévnyi nyomonkövetéssel és tanácsadással egészülhet ki havi egy alkalommal, ha az érintett gyermek tünetei nem indokolnak intenzív foglalkozást.

 • pic
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
A weboldalt üzemelteti: www.coldlight.hu; weblapkészítés, rendszergazda és egyéb informatikai szolgáltatás
Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak a Cold Light Technologies, és a Zuglói Benedek Elek EGYMI hozzájárulásával lehetséges. Copyright 2014-. Cold Light Technologies. Minden jog fenntartva!