QQQQQ
pic pic pic
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Diszlexia prevenció, reedukáció módszere

Az olvasási zavarral küzdő, olvasási gyengeséget mutató gyermekek megsegítésének hatékony módszere, a diszlexia terápia.

Az olvasási gyengeséget mutató gyermekek nem jutnak el az olvasástanulás olyan szintjére, hogy azt az önálló ismeretszerzés eszközeként alkalmazni tudják, ők lassabban, több segítséggel taníthatóak meg olvasni.

A terápiás program megtervezett, hatékony alkalmazása szükségessé teszi a valódi diszlexia pontos diagnosztizálását. Az olvasásgyenge gyermekeknél a szakszerű tanítás, a veszélyeztetett, vagy a már kialakult diszlexiás gyermekeknél a prevenció, illetve a terápia jelenthet megoldást.


Az iránytartás, a téri tájékozódás, a betűsorrend megtartása, a vizuális, auditív és motoros funkciók működése, a betűforma globális vizuális rögzítése, a beszédhangok összekapcsolási technikája, ezen összetevők hiánya, vagy hibás működése kritikus pontjai lehetnek a diszlexia tüneteinek, kialakulásának. Magas fokú toleranciával, differenciált ütemben haladva, kiváró attitűddel az olvasás-gyenge gyermekek is 2 év alatt elsajátítják az olvasást.

A Meixner – módszer gyógypedagógiai, terápiás indíttatású, alkalmazkodik a gyermek egyéni haladási tempójához. Feltétele a hang – látás – mozgás egységéből adódóan a beszédhangok helyes ejtése, miközben a többi módszertől eltérő betűsorrendet tanít, alaposan kidolgozva az olvasástechnikai készségeket.

Az olvasás tanítása előtt fejlesztő gyakorlatokat végeztet. A beszédfejlődés területén szókincsfejlesztés és mondatgyakorlatok valósulnak meg. A beszédmozgás tudatosítása ajakmozgások megfigyeltetésével, és zöngés és zöngétlen mássalhangzók megkülönböztetésén alapul. A program iránygyakorlatokkal is erősíti az olvasás elsajátítását segítő funkciók helyes működését, mindezt mozgásirányok, iránygyakorlatok, olvasási irány, sorváltás gyakorlásával, téri relációk verbalizálásával, hangos beszéd analízisével éri el.

A fejlesztő szakasz után az olvasás tanítása szintetikus módszerrel történik meg, meghatározott lépésekkel. A betűtanítás alapelve a homogén gátlás kiküszöbölése. A magánhangzók tanítása az ajkak artikulációs helyzetének megfigyeltetésével, majd betűképpel való egyeztetése során történik, míg a mássalhangzók tanítása elsősorban hangutánzással, hívóképhez kapcsolva, betűkártyákon színekkel jelölve valósul meg. Hanganalízis képek megnevezésével gyakorolható. Az összeolvasás, a szavak olvasása, a mondatok, a szövegek olvasása szigorúan felépített rendszer során jelenik meg. A módszerben az olvasás gyakorlását összekapcsolják az írással. A program feladatainak összeállításakor szükséges figyelembe venni, hogy azok erősítsék a vizuális, az auditív és a motoros funkciókat egyaránt, így általánosan használhatóvá válnak.

 • pic
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
A weboldalt üzemelteti: www.coldlight.hu; weblapkészítés, rendszergazda és egyéb informatikai szolgáltatás
Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak a Cold Light Technologies, és a Zuglói Benedek Elek EGYMI hozzájárulásával lehetséges. Copyright 2014-. Cold Light Technologies. Minden jog fenntartva!