QQQQQ
pic pic pic
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Fejlesztő munkaközösség

QQQQQ

A közoktatási törvény a sajátos nevelési igényű tanulók számára is biztosít az órarendi órákon kívül – meghatározott óraszámban - habilitációs és rehabilitációs órákat. Munkaközösségünk tagjai ezeknek a tanulóknak az ellátásában vesznek részt.


A kollégák szakmailag megfelelően felkészült gyógypedagógusok, akik nagy hangsúlyt fektetnek az egyéni képességekhez igazodó differenciált foglalkozásvezetésre.


A foglalkozások egyénileg, vagy kiscsoportos formában (3-5 fő) történnek, megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkező fejlesztő szobákban, termekben. A munka során egyre nagyobb szerepet kapnak a különféle informatikai eszközök (asztali számítógép, laptop, digitális tábla-projektor), valamint a házilag is elkészíthető fejlesztő eszközök.


A szakértői véleményekben megfogalmazott javaslatok, valamint az osztályban tanító kollégák véleménye alapján, a tanév elején eldöntjük, mely diákok részesüljenek az alábbi terápiákban:


 • dyslexia – dyscalculia – dysgraphia terápiák
 • Gósy–féle terápia (beszédészlelés és beszédértés fejlesztése)
 • Delacato terápia (alapozó mozgásfejlesztés)
 • Ayres terápia (szenzomotoros mozgásfejlesztés)
 • autizmus specifikus terápiák
 • Sindelar terápia (részképességek fejlesztése)
 • vizuális művészeti pedagógiai terápia

Az egyéni diagnosztikára épülve, fejlesztési terveket készítünk, melyeket tanév közben esetenként korrigálunk. A tanulók fejlődését félévente kontrolláljuk.


Célunk a komplex személyiségfejlesztés, valamint a tanuláshoz, az önálló ismeretszerzéshez szükséges alapkészségek kialakítása.

Célkitűzéseink:

 • Egyéni, pedagógiai diagnosztikára épülő tudatos tervezés, szakszerű, differenciált fejlesztés
 • Sérülés specifikus terápiák alkalmazása
 • Korrigálás, kompenzálás, a meglévő funkciók erősítése, a sérült funkciók fejlesztése
 • A tanuláshoz, az önálló ismeretszerzéshez szükséges alapkészségek kialakítása
 • Komplex személyiségfejlesztés a gyermekek egyéni adottságainak figyelembevételével
 • A tanulók fejlődésének egyénenkénti nyomon követése
 • Tantervi célkitűzések megvalósítása a tanulók képességeihez igazodó differenciált,
 • hatékony oktató–nevelő munkával
 • Egészségmegőrző, környezetvédő magatartás kialakítása
 • Szövegértő képesség megalapozása
A weboldalt üzemelteti: www.coldlight.hu; weblapkészítés, rendszergazda és egyéb informatikai szolgáltatás
Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak a Cold Light Technologies, és a Zuglói Benedek Elek EGYMI hozzájárulásával lehetséges. Copyright 2014-. Cold Light Technologies. Minden jog fenntartva!