QQQQQ
pic pic pic
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Humán munkaközösség

QQQQQ

Munkaközösségünkben sokoldalúan képzett, elhivatott, a gyermek képességeit és egyéni fejlődési ütemét figyelembe vevő pedagógusok végzik feladatukat. Mivel a kommunikáció és a szociális képességek gyakorlása átszövi egész életünket, alapvető fontosságú az anyanyelvi nevelés. Eredményessé azonban csak akkor válik, ha kihat a gyermek személyiségének komplex fejlesztésére, éppen ezért szorosan együttműködő munkakapcsolatot alakítottunk ki nemcsak a munkaközösségen belül, hanem iskolánk többi munkaközösségének tagjaival is.


Mindebből következik, hogy fő célunk és feladatunk a gyermekek komplex fejlesztése sajátosságaik, képességeik és egyéni fejlődési ütemük figyelembevételével. Felelősségünk abban áll, hogy olyan harmonikusan és kiegyensúlyozottan fejlődő gyermeket neveljünk, akinek fontos a helyes, érthető anyanyelv használata, kommunikációs motiváltsága és igénye van, késztetést érez az egyéni ismeretszerzésre.


A munkaközösséghez tartozó tantárgyak szorosan összefonódnak, s örök erkölcsi, humán és kulturális értékeket közvetítenek. Mai, gyorsan változó világunkban kiemelten fontos ezeknek az értékeknek a megőrzése és átadása tanulóinknak. Mindezekkel hozzásegítjük őket ahhoz, hogy a mindennapi helyzetekben önállóan eligazodjanak, alkalmazkodjanak a különböző szituációkhoz, a közéleti eseményekben tájékozódni tudjanak. Hozzájárulunk a későbbi felelős, jogkövető és jogokkal élni tudó állampolgári magatartás kialakulásához.


Módszereink


Céljaink megvalósítása érdekében elengedhetetlennek tartjuk olyan módszerek alkalmazását, melyek közel állnak tanulóinkhoz, és változatosan, több oldalról megközelítve hatnak személyiségük fejlődésére.


Évek óta segíti a tanulásban a gyerekeket a drámapedagógia, amely a személyiség komplex fejlődését biztosítja. A drámajátékok során a gyermekek aktív bevonásával élményszerűvé tesszük az oktatást.

Az anyanyelvi nevelésterén nagy hangsúlyt kap a társas kapcsolatok elősegítése. A kooperatív pedagógiai módszer kialakítja a tanulókban az egymásra utaltság és egymás segítésének igényét. A közös (páros-, ill. kiscsoportos) ismeretszerzés biztonságot nyújt, ezáltal önbizalmuk erősödik. A módszer során párhuzamos interakciók jönnek létre. Fontos, hogy egyenlő részvétel mellett erősödik az egyéni felelősség érzete.

Egyre jelentősebb szerepet kap a projektekben való gondolkodás, melynek során a megismerés fő forrása a gyermekek tapasztalata, érdeklődése és tevékenysége. Vagyis, különböző tevékenységek során a tanulók saját maguk szerzik meg az ismereteket.

Hagyományaink


A kötelező tananyag elsajátítása mellett olyan programokat is biztosítunk tanulóinknak, melyek hozzájárulnak ismereteik elmélyítéséhez, s maradandó élményt nyújtanak számukra. Így, hagyománnyá vált a minden évben megrendezésre kerülő:

 • Projekt nap
  Egy-egy jelentős történelmi és irodalmi személy, illetve történelmi kor áll a középpontban, s ehhez gyűjtenek az osztályok meghatározott témában ismereteket. A megszerzett ismereteket egy délután keretében megosztják egymással, s a mozaikokból egységes kép áll össze. Az ismeretek átadása különböző módszerekkel történhet, pl. tablók, jelenetek, élménybeszámolók, kézműves tevékenységek stb.
  vetítés

 • Helyi és az azt követő kerületi szavalóverseny
  Általában meghatározott téma köré épül. Pl. állatokról szóló versek, ember és természet, vidám versek.
  vetítés

 • Tehetséggondozás –Fejtörő klub
  Együttműködésre, logikára is alapozó, szóbeli és írásbeli feladatokat egyaránt tartalmazó, „pörgősebb” nyelvi játékdélután. A gyermekek motivációja az érzékelhető versenyhelyzet miatt nagyobb, és természetesen a sikerélmény is „édesebb”.
  A gyermekek hol egyénileg, hol párban vagy csapatban dolgozva versengenek egymással a különböző nyelvi, nyelvtani, szövegértés és kommunikációs feladatokban. A visszajelzést, a jó megoldást azonnal megkapják, a jutalom pedig nem más, mint maga a játék.
  vetítés

 • Felolvasó délután (Az idén indítjuk be, s reméljük, hagyománnyá válik)
  Külön tervezzük az alsó tagozatnak és külön a felső tagozatnak. E program keretében, tanulóink nem tananyagot tartalmazó irodalmi művekkel ismerkedhetnek meg.
  vetítés
A weboldalt üzemelteti: www.coldlight.hu; weblapkészítés, rendszergazda és egyéb informatikai szolgáltatás
Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak a Cold Light Technologies, és a Zuglói Benedek Elek EGYMI hozzájárulásával lehetséges. Copyright 2014-. Cold Light Technologies. Minden jog fenntartva!