QQQQQ
pic pic pic
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Komplex prevenciós óvodai program

Porkolábné dr. Balogh Katalin és munkatársai szakmai munkájának és kutatásai eredményeinek alapján van jelen a hazai pedagógiai gyakorlatban.

A fejlesztés a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók fejlesztésére irányul, melyek a következők:

 • a látott, hallott, tapintott információk összekapcsolása,
 • a differenciált vizuális észlelés,
 • a hallott információk pontos észlelése és megkülönböztetése,
 • a koordinált mozgás,
 • a rövid idejű vizuális és verbális emlékezet,
 • a figyelemkoncentráció

A fejlesztés elvét a kognitív funkciók érésében a környezeti tényezők szerepének fontossága és befolyásolási képességének hangsúlyozása adja. Hatékony csak akkor lehet a fejlesztés, ha az életkorhoz adekvát tevékenységi formákon keresztül célzottan segítjük a képességstruktúrák kialakulását. Ezen elvek alapján a fejlesztés prevenció és korrekció formában mehet végbe.

Prevenciónak tekinthető az éppen fejlődő pszichikus rendszerek kibontakoztatását és gyakorlását biztosító környezeti hatás. A korrekció során a fejlődési ívben bekövetkezett megakadás, lemaradás rendezésére irányul a segítségnyújtás.

A program középpontjában a mozgás áll, a fejlesztés erre alapul. A program eredményességét a korai fejlesztő munkában bizonyították az iskolai beválások. Megállapítható a program hatékony volta a tanulási zavarok csökkentésére, a rizikófaktorok kiküszöbölése által.

 • pic
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
A weboldalt üzemelteti: www.coldlight.hu; weblapkészítés, rendszergazda és egyéb informatikai szolgáltatás
Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak a Cold Light Technologies, és a Zuglói Benedek Elek EGYMI hozzájárulásával lehetséges. Copyright 2014-. Cold Light Technologies. Minden jog fenntartva!