QQQQQ
pic pic pic
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Mozgásterápiák

QQQQQ

Az idegrendszer fejlődési folyamataival foglalkozó tudományok, a terápiák és a vizsgáló eljárások fejlődése nyomán a 20. században döntő változás történt a rehabilitációs, fejlesztő pedagógiai nézetekben.

Napjainkban több olyan módszer kidolgozásának lehetünk tanúi, amelyek kifejezetten az atipikus fejlődést mutató idegrendszerű gyermek állapotába beavatkozva, a normális irányba próbálták meg terelni a már károsodott vagy a fejlődésben veszélynek kitett funkciókat. A fejlesztőprogramok nagy része a mozgáson keresztül kívánta újraindítani a gyermeki idegrendszer fejlődését.

A módszerek közös elméleti kiindulását a gyermeki korai fejlődés, mozgáson keresztül történő megvalósulása adta. A kivitelezési elvekben azonban különbözőségek figyelhetőek meg.

Ayres típusú szenzomotoros integrációs terápia

Az Anne Jean Ayres nevéhez fűződő holisztikus terápiás eljárás az Ayres típusú szenzoros integrációs terápia eljárási rendszerében lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők mozgásos játék közben az érzékleti – mozgásos, majd érzelmi és kognitív szinteken gyakorolják sérült funkcióikat.


A szenzoros integráció az idegrendszer különböző hierarchiájú szintjein és a két agyfélteke közötti kapcsolat során valósul meg. A szenzoros integrációs diszfunkciók bizonyos mozgásokra, tapintási ingerekre, látványra, vagy hangra való túlérzékenységben, vagy ellenkezőleg, figyelmen kívül hagyásában jelenik meg. Jellemző még a szokatlan, felpörgetett, vagy lelassult aktivitási szint, valamint ügyetlenség, impulzivitás, beszédbeli és emocionális problémák.


Az Ayres – terápia során olyan helyzetet teremtenek, amely az agyműködés környezeti ingereket szervező képessége számára kedvező, ennek hatására pedig a gyermek adaptív mozgásválaszokat produkál. Kedvező esetben, az idegrendszerben pozitív történések zajlanak. A terápia során megtapasztalhatják azokat az ősi mozgásmintákat, mellyel hatékonyan tudják uralni testüket a térben, hasznosítva a későbbi tanulási folyamatokban jelenlévő és nélkülözhetetlen mozgás összerendezettséghez.


A terápia másik lényeges eleme a vesztibuláris ingerlés, amely az izomtónus működésére van fejlesztő hatással, így minden észlelésben szerepet játszik. A program a taktilis ingerlés szerepét is erőteljesen hangsúlyozza, arra építve, hogy az érintés a legősibb érzékelési mód, a korai tanulás alapja, valamint a kognitív és a motoros fejlődésben van kiemelt jelentősége.

A szenzoros integrációs terápia alapelve, hogy játékosan, speciális eszközökkel, az egész testfelületen, a mozgáson és az egyensúly észlelésen keresztül nyújtott ingerekkel egyre jobb válaszreakciókra késztesse az idegrendszeri működést, segítve ezzel az egyenetlen fejlődési folyamat kiegyenlítését:

 • a megkésett járás - beszéd –szobatisztaság–dominancia kialakulását
 • a tér -irány –formaészlelést
 • a mozgáskoordináció harmonizálását
 • a testséma, testtudat erősítését
 • a finommotorika, ritmus, tempó ügyesítését
 • a szociális viselkedés, szabálytudat, figyelem, önbizalom kialakulásának segítését

A vesztibuláris, tapintásos ingerléssel– hinták, labdák, csúszdák, kötelek, gyűrű stb. fantázia szerinti használata segítségével– az agyféltekék közötti kapcsolat és a tanulási megismerési folyamat jobban működik, így megelőzhető a későbbi tanulási– magatartási probléma.


Az Ayres terápia pszichoterápiás beállítottságú. Pszichoterápiás keretek közt a terapeuta segítségével az idegrendszer érettségének emelése mellett az egész személyiség fejlesztésére sor kerül. Az órák hangulata örömteli, az érdekes eszközök felkeltik a gyerekek kíváncsiságát, a gyerekek fejlesztése játékosan, csaknem észrevétlenül történik.

Alapozó terápia

Mozgásos–érzékszervi–idegrendszer fejlesztő terápia. A fejlődés kezdeti lépcsőihez tér vissza, a fejlődéstani fázisokat újralépi, az egyes funkciókat megerősíti és szükség szerint új idegrendszeri kapcsolatokat épít ki. Megalapozza a gyermek fejlődésben elmaradt idegrendszerét és annak funkcióit, hogy ráépíthetők legyenek az ún. magasabb funkciók, mint pl. a beszéd, olvasás, írás.

A terápiának fejlődéstani vezérvonala van, melyet a terápia során szigorúan be kell tartani:

 • nagymozgások,
 • rugalmasság,
 • egyensúly,
 • mozgáskoordináció megalapozása,
 • kifejlesztése és tökéletesítése,
 • keresztgyakorlatok,
 • finommotorika kialakítása és fejlesztése,
 • dominancia megválasztása és megerősítése.

A terápia során fejlődik a gyermek idegrendszere, ezáltal

 • mozgása ügyesebbé válik
 • írásképe javul
 • térben való tájékozódása javul
 • olvasás– és beszédkészsége javul
 • segít a figyelemzavar leküzdésében
 • önbizalmat épít
 • magabiztosabbá válik

A terápia hatékonyan alkalmazható az óvodáskorú ügyetlen mozgású, diszlexia veszélyeztetettségű gyermekeknél, olyan óvodásoknál, akiknél súlyos beszédfejlődési zavar áll fenn, iskoláskorú diszlexiás, diszgráfiás gyermekeknél, hiperaktív gyermekek esetében, tanulásban akadályozott és részképesség zavart mutató gyermekek esetében.

Az Alapozó Terápia eljárása vizsgálatból és terápiából áll, a terápiás folyamatból nem maradnak ki a kontrollvizsgálatok sem. A tájékozódó vizsgálat egy szülő által kitöltött kórelőzmény-lap értékeléséből, és a mozgásterületek felméréséből áll. A vizsgálati eredmények után 6, majd 12 hónap múlva kontrollvizsgálat történik. Erre épül a konduktív jellegű terápia terve. A konduktív jellegből adódóan a terapeuta feladata a gyermek átvezetése egyik mozgásfolyamatból a másikba, kiscsoportos terápiás eljárás keretében.

A terápiás folyamata általában 6 hónap és 2 év között mozog. Az alapozó terápia szenzoros integrációs terápiával kombinálható.

TSMT

Megalkotója Lakatos Katalin.

A fejlesztési és az edzéselmélet teljesítményfokozásra vonatkozó alapelveket egyesíti magába. Olyan ingerek bemenetét tervezi meg, melyek a felmérések, vizsgálatok és megfigyelések során éretlennek, hiányosnak és alulműködőnek bizonyultak. A biztos teljesítményjavulást a jól felmért, tudásszintre építő fejlesztő feladatok megtervezésével, majd ezen edzésterv által meghatározott ismétlésszámmal történő végrehajtásával éri el. A fejlesztés során a tudatosan alkalmazott nevelői és irányítási hozzáállások érvényesülnek. Intézményünkben óvodás és alsó tagozatos korú gyermekeknél alkalmazzuk.


 • pic
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
A weboldalt üzemelteti: www.coldlight.hu; weblapkészítés, rendszergazda és egyéb informatikai szolgáltatás
Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak a Cold Light Technologies, és a Zuglói Benedek Elek EGYMI hozzájárulásával lehetséges. Copyright 2014-. Cold Light Technologies. Minden jog fenntartva!