QQQQQ
pic pic pic
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Osztályfőnöki munkaközösség

QQQQQ

Az osztályfőnök felelős vezetője az osztályközösségnek, aki a legmeghatározóbb személyiség a tanulók számára. A közösség fejlesztését, a tanulók személyiségfejlesztését egységes, terv­szerű pedagógiai folyamatnak kell tekintenie. Az osztályfőnök gondoskodik az egységes nevelési elvek végrehajtásáról, az osztályban tanítók összehangolásáról, a családi nevelés kiaknázásának az összpontosításáról. Pedagógiai vezetőként az osztályfőnök tehet a legtöbbet a tanulók életre való felkészítéséért.


Céljaink, feladataink:

1. Személyiség– és közösségfejlesztés:

A személyiségfejlesztésben, a közösség kialakításában az osztályfőnöknek döntő szerepe van. A közösségi nevelésnek az iskolai és a családi nevelés részeként kell megvalósulnia. A magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek számára iskolánk biztosítja az egészséges lelki fejlődéshez szükséges feltételeket, a pozitív érzelmi és intellektuális élményeket, kapcsolatokat. Olyan tevékenységrendszer és magatartásforma kialakítása és gyakoroltatása a célunk, amelyek konstruktív életvezetés megvalósításához segíti tanulóinkat.

2. Az iskola és a szülői ház kapcsolatának erősítése:

Nevelőmunkánk csak a rendszeres szülői együttműködéssel lehet eredményes. A kapcsolat­tartás formái: szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások, szülői fórum, nyílt napok, órák szervezése.

3. Egészséges életmódra nevelés:

Fontos a helyes napirend kialakítása, a higiéniai szabályok betartása, a táplálkozási szokások, az egészséget veszélyeztető tényezők ismerete. Legeredményesebb az együttes pozitív élmények nyújtása:„Egészségnap” szervezése, „Drogbusz”, „Bűnmegelőzés” c. előadás szervezése, fogászati előadás az alsó tagozaton, szexuális felvilágosítás a felső tagozaton.


4. A gyermekvédelmi munka hatékony végzése:

Fontos az aktív kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelőssel.

5. A pályaválasztás irányítása:

A pályaorientáció folyamatos, többéves feladat. A szakma– és pályaismeret elmélyítését szolgálják a tanácsadó beszélgetések, a speciális iskolák látogatása. Fontos feladatunk az utógondozás, kapcsolattartás a korábban végzett tanulóinkkal.

Intézményünk könyvtárában a szülők rendelkezésére áll a Tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez c. kiadvány, amely tartalmazza a végzőseink számára megfelelő középiskolák listáját.

Diákjaink körében az alábbi szakiskolák a legnépszerűbbek, ahova jó eséllyel jelentkeznek:

1. Újbudai Speciális Szakiskola

Az intézmény fenntartója:

Budapest Fõváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

2. Száraznád Nevelési-Oktatási Központ
Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola,
Pedagógiai Szakszolgálat, Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató

1156 Budapest, XV. ker. Pattogós u. 6-8.

3. Szabómester

Központ (Alapozó oktatás, felzárkóztatás, szabó-
képzés, érettségirefelkészítő felnőttoktatás):
Cím: 1089 Budapest, Elnök u. 3.


Telefon: 333-8924
Telephely (Speciális Szakiskola, Vendéglátós képzések, felzárkóztatás):


Cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.
Telefon: 350-9357


4. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola
és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

(középsúlyos tanulóink számára)
Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 76.
(tel.: 313-9288, fax: 299-0296 )

Amennyiben a szülők részéről egyedi elképzelés merül fel a továbbtanulással kapcsolatban, közreműködünk a segítségnyújtásban.

A weboldalt üzemelteti: www.coldlight.hu; weblapkészítés, rendszergazda és egyéb informatikai szolgáltatás
Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak a Cold Light Technologies, és a Zuglói Benedek Elek EGYMI hozzájárulásával lehetséges. Copyright 2014-. Cold Light Technologies. Minden jog fenntartva!