QQQQQ
pic pic pic
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Az óvodai nevelés feladatai

Feladatunk a fogyatékosságból eredő hátrányok megelőzése, csökkentése, kompenzálása, a képességek kibontakoztatása. A speciális nevelési szükségletekhez, életkori sajátosságokhoz igazodó támasznyújtás, az érzelmi biztonság nyújtása. Fontos az énkép kialakítása, az önismeret fejlesztése, attitűdök, normák, szokások létrehozása az önállóság folyamatos fejlesztése és kialakítása. A testi, érzelmi és értelmi nevelés hatására az iskolaérettség előkészítése.

QQQQQKiemelten fontos feladatnak tartjuk az érzelmi nevelést, a szocializáció biztosítását. Óvodánkba járó, sajátos nevelési igényű gyermekekre jellemző a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermekeket az óvodánkban érzelmi biztonság és szeretetteljes légkör vegye körül. A gyermekkel lévő kapcsolatot pozitív attitűd jellemzi és ezt alapozzuk meg a gyermekeknél egymáshoz való kapcsolatukban is. Elősegítjük az éntudat alakulását, teret engedünk az önkifejező törekvéseknek. Az óvoda biztosítja a gyermek önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának fejlődését, szokás- és normarendszer megalapozását.

A weboldalt üzemelteti: www.coldlight.hu; weblapkészítés, rendszergazda és egyéb informatikai szolgáltatás
Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak a Cold Light Technologies, és a Zuglói Benedek Elek EGYMI hozzájárulásával lehetséges. Copyright 2014-. Cold Light Technologies. Minden jog fenntartva!