QQQQQ
pic pic pic
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Sindelar – kognitív fejlesztő program

Sindelar – kognitív fejlesztő program

Dr. Brigitte Sindelar osztrák pszichológus – pszichoterapeuta által kidolgozott terápia, mely a neurogén eredetű tanulási és magatartási zavarok megjelenése esetén nyújt hatékony segítséget az iskolai teljesítmények pozitív alakulásában.


A részképességek fejlesztését szolgáló kognitív terápia. A kognitív funkciókat gyakoroltatja az életkori sajátosságoknak megfelelően. Fokozatos felépítettségű, rugalmas, nyitott instrukciós rendszerű komplex program. A képességek minőségi elemzése által adja meg a gyermekek tanulási nehézségeire szabható fejlesztési stratégiát.


A részképességek működése, előfeltételét jelenti a magasabb szintű mentális műveleteknek, a problémamegoldó gondolkodásnak, a kommunikációnak, az intelligenciának és az olvasási-, írási-, és számolási készség elsajátíttatásának.


A tanulási és magatartási zavarok megjelenésének hátterében nagy gyakorisággal figyelhetők meg a kognitív rendszer gyengén működő részfunkciói.

Ha a részképességek fejlődése kiegyenlített és egymáshoz való kapcsolatuk kiegyensúlyozott, akkor a tanult készségek alapján a teljesítmények megfelelő szintűek.


Ha a képességrendszer valamely összetevőjének fejlődése zavart, együttműködése diszharmonikus a teljesítmények is zavart mutatnak, gyenge szintű a tanult készség.


A komplex fejlesztő program éppen ezért a megismerés hat fontos részképességére terjed ki:

 • figyelem
 • észlelés
 • intermodális integráció
 • emlékezet
 • szerialitás
 • téri orientáció

A fejlesztést azon a szinten kell elkezdeni, ahol a kognitív képesség még kiegyensúlyozottan és jól működik.


A program óvodás és iskolás korosztály számára, külön-külön kidolgozott fejlesztő feladatokat tartalmaz. A program vizsgálati része a teljes kognitív képességprofil megismerésére helyezi a hangsúlyt. A fejlesztési periódus rendszerét az egyes részképességek terápiáját egymásra építő óvodáskori Gyakorlóprogram és az iskoláskorúak Tréningprogramja adja.


A program 6-8 hónapot igénybe vevő fejlesztő terápia, a folyamatosság elvéhez ragaszkodva napi rendszerességgel, 10 perc időtartamban végezhető.


Azonban fontos megemlíteni, hogy a program hatékonyságának érdekében egy nap, csak egy részképesség fejlesztése valósulhat meg. Terápiás eljárása biztosítja a tanulást megalapozó részképességek szisztematikus gyakorlását.

 • pic
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
A weboldalt üzemelteti: www.coldlight.hu; weblapkészítés, rendszergazda és egyéb informatikai szolgáltatás
Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak a Cold Light Technologies, és a Zuglói Benedek Elek EGYMI hozzájárulásával lehetséges. Copyright 2014-. Cold Light Technologies. Minden jog fenntartva!