QQQQQ
pic pic pic
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ
QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

Tehetségpont

Dr. Csermely Péter professzor 2006-ban alakította meg az összes hazai és határon túli tehetséggondozó civil szervezetet összefogó Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsot, amelynek elnökévé is választották.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken kezdeményezi és támogatja Tehetségpontok® megalapítását.

  A tehetségpontok abban segítenek, hogy
 • az érdeklődő fiatalok kapjanak hatékony segítséget tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, minél teljesebb és minél személyesebb információhoz jussanak a különböző tehetséggondozó lehetőségekről;
 • az intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezések minél intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével (szüleivel, tanáraival, stb.), a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel, és hogy
 • a tehetséggondozó kezdeményezések minél több emberi és anyagi erőforrást tudjanak bevonni a tehetségsegítés folyamatába.
  Ezen túlmenően a Tehetségpontok
 • folyamatosan figyelemmel kísérik és a térség kiemelkedően tehetséges fiataljait
 • eljuttatják a tehetségsegítéssel kapcsolatos információkat a Tehetségpontok országos hálózatába és ezáltal a többi Tehetségponthoz
 • folyamatosan bővítik a saját emberi és anyagi forrásaikat
 • az országos PR-munkában való részvétel, annak helyi megjelenítése (Tehetségnapok szervezése);
 • helyi sajátos funkciók, például kisebbségek tehetséggondozása; helyi földrajzi vagy szociológiai adottságok kihasználása.

Tehetségsegítő Tanácsok

A Tehetségsegítő Tanács olyan helyi vagy térségi kezdeményezésre létrejött szerveződés, amely a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi összefogással segíti a tehetségek felkutatását, fejlesztését, a tehetségesek produktumainak hasznosulását és a szükséges erőforrások bővítésének lehetőségeit. Tevékenységével hozzájárul a tehetségbarát társadalom kialakításához.


Intézményünk regisztrált tehetségpont. Előzmények:

A 2010-2011-es tanévben a Hogyan? Okosan! „Tehetségvonat” program (TÁMOP- 3.4.3-08/1-2009-0008) keretében konzorciumi tagként tudtunk bekapcsolódni a kerületi tehetséggondozó programba. Ennek keretén belül elindítottuk zenés személyiségfejlesztő csoportunkat és zenekart szerveztünk azoknak a gyerekeknek, akik érzékenyek, fogékonyak a zenére. Az Ulwilla program a hangszeres zenélésre épül, a bonyolult kottarendszert színes kotta helyettesíti. Így azok a gyermekek is használni tudják, akik a hangjegyes kottában nem tudnak kiigazodni. A hangszeres zenélés mellé beépítettük a foglalkozásba a Kokas-féle zenei mozgáson, dalok dramatizálásán alapuló személyiségfejlesztő programot. A program igazi hozadéka a gyermekek motivációs bázisának differenciálása lett, amely az elfogadástól az önkifejezésig jutott el.

Szintén e program keretében alakult meg az ÖKO szakkör, mely nemcsak a képességek, de a korosztály tekintetében is heterogén volt. Célja a környezettudatosság kialakítása, tájékozódás, információáramlás biztosítása, népszokások felelevenítése. Nagy célkitűzés volt, hogy a városon élő gyermekek számára elfeledett vagy kevésbé ismert, sokszor tőlük igen távol álló népszokásokat, hagyományokat felélessze.

A 2011-12-es tanév során több szereplési lehetőség is adódott. A 2. osztály tanulói a tanult népi gyermekjátékfűzést több alkalommal is nagy sikerrel adták elő (pedagógiai napok megnyitója, Genius tehetségnap gálája, Fővárosi Kulturális Seregszemle)

Mindezek és a tágabb környezetből érkező visszajelzések arra bíztattak, hogy a pályázat lezárása ne jelentse e műhelyek munkájának befejezését. Legyen folytatás, mert e műhelyeknek és az ott folyó munkának létjogosultsága van.

  2012. Szeptembertől továbbra is működő műhelyeink:

 • Kokas-módszer - Csallóközi Szilvia vezetésével (alkalmazza saját ének-zene óráin is)
 • Hangszerismeret, hangszeres játék - Varga Sándor vezetésével
 • ÖKO foglalkozások, Népi játszóházi foglalkozások, tánc, zene - Szép Andrea vezetésével

SNI TST megalakulása a Zuglói Benedek Elek EGYMI-ben

2011. szeptemberében megalakítottuk iskolánkban az SNI Tehetségeket Segítő Tanácsot azzal a céllal, hogy az iskolánkban a fent említett műhelyeket összefogja, segítse illetve munkáját idővel kerületi szintre terjessze ki.

Mint EGYMI, a rendelkezésre álló adatok alapján, arra támaszkodva partnerazonosítást végeztünk, felvettük a kapcsolatot azokkal a kerületi Intézményekkel, melyek SNI tanulók oktatását-nevelését végzik. Minden a munkánkba bekapcsolódni kívánó általános iskola és óvoda saját intézményén belül választott egy koordinátort, rajtuk keresztül kommunikálunk és tartjuk a kapcsolatot a már partnerré vált intézményekkel. Megbeszéléseket tartottunk, közös programokat, versenyeket szerveztünk.

Megvalósított programjaink:

 • II. Zenedek kerületi népdaléneklési verseny (SNI)
 • Kerületi SNI szavalóverseny
 • SNI kézműves pályázat (Téma: húsvéti képeslap készítés)
 • A kézműves pályázat pályamunkáiból kiállítás szervezése
 • Tehetségnap (a munkánkba bekapcsolódó intézmények részvételével)

Kitűzött célunk volt, hogy Tehetségponttá váljunk. Elindítottuk a regisztrációs eljárást, melynek eredményeként 2012. június elejére regisztrált tehetségponttá váltunk. Hivatalosan már használhatjuk a Tehetségpont emblémát is. További terveink egyike, az akkreditált tehetségponttá válás.

Szeretnénk bekapcsolódni és részt venni a kerületben alakuló TST munkájában is.

 • pic
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
 • QQQQQ
A weboldalt üzemelteti: www.coldlight.hu; weblapkészítés, rendszergazda és egyéb informatikai szolgáltatás
Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak a Cold Light Technologies, és a Zuglói Benedek Elek EGYMI hozzájárulásával lehetséges. Copyright 2014-. Cold Light Technologies. Minden jog fenntartva!